Tietosuojaseloste
Euroopan tietosuoja-asetus (GPDR)
Päivämäärä 15.6.2018

Rekisterinpitäjä

Hetta Matka Oy
Haavanpääntie 268
82200 Hammaslahti
+358(0)400 277001

info@hettamatka.net

Yhteyshenkilö

Jukka Näkki
Haavanpääntie 268
82200 Hammaslahti
+358(0)400 277001

info@hettamatka.net

Rekisteri                                                                                     

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriin kerätään Hetta Matkan järjestämille matkoille ilmoittautuneiden henkilötiedoista sekä kyseisistä matkoista kiinnostuneiden henkilötiedoista. Annettuja henkilötietoja käytetään Hetta Matkan järjestämien matkojen asiakasinformaation jakamiseen, laskutukseen ym. matkajärjestelyiden toteuttamiseen; matkainformaatio, laskutus, majoitus, kuljetus, ravitsemuspalvelut.

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään viisi vuotta siitä ajankohdasta jolloin asiakas on edellisen kerran ollut yhteydessä Hetta Matkaan. Mikäli asiakas erikseen esittää pyynnön henkilötietojensa poistamisesta, tiedot poistetaan rekisteristä viipymättä. Pyyntö esitetään kirjallisesti yrityksen sähköpostiin tai kirjepostiosoitteiseen.

Rekisterin sisältämät tiedot

  • Etu- ja sukunimi
  • Osoite; katu/tie, numero, postinumero, paikkakunta
  • Puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • tarvittaessa erityisruokavalio, henkilötunnus

Rekisterin tietolähteet

Hetta Matkan asiakas antaa oma-aloitteisesti tarvittavat henkilötiedot ilmoittautuessaan matkalle tai tiedustellessaan järjestettävistä matkoista. Perheenjäsen voi antaa oman perheensä tarvittavat tiedot, jos muita perheenjäseniä on lähdössä samalle matkalle.

Tietojen luovutus

Asiakastietoja luovutetaan ainoastaan Hetta Matkan järjestämien matkojen järjestämisen     kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille, esim majoitus- ja ravitsemuspalveluita tarjoaville yrityksille samoin yrityksen taloushallinnon hoitavalle yritykselle.

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja luovutetaan EU:n ja ETA:n ulkopuolelle vain, mikäli yrityksen järjestämät matkat suuntautuvat näihin maihin.

Asiakasrekisterin suojaus

Asiakasrekisteri on tallennettuna pc:n ulkopuolisella talennusvälineellä, esim. muistitikku tai muu vastaava, johon ulkopuoliset eivät pääse käsiksi.

Asiakastiedot kopioidaan tarvittaessa, esim. yrityksen matkan vetäjälle. Dokumentti tuhotaan matkan jälkeen.

Asiakkaan oikeus tarkistaa tietonsa

Rekisteriin merkityllä asiakkaalla on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot. Tarkistus on pääsääntöisesti maksuton. Tarkistuspyynnöt osoitetaan kirjallisesti, joko sähköpostilla tai kirjepostilla yrityksen osoitteisiin.

Asiakkaalla on myös oikeus vaatia omien virheellisten tietojen korjaamista rekisterissä.

Muut henkilötietoihin liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojen poistamista rekisteristä.   Tiedot voidaan poistaa veloituksetta, mikäli asiakkaalla ei ole keskeneräisiä asioita hoidettavana esim. matkojen osalta johon asiakas on ilmoittautunut.